Voda pro všechny je nový projekt Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zapojilo se do něj všech 12 ateliérů fakulty, které již od září zpracovávají téma voda v rámci své tvorby.

Projekt Voda pro všechny má dva hlavní cíle. Tím prvním je upozornit širokou veřejnost, že vody na Zemi ubývá, že tento problém se netýká pouze rozvojových oblastí, nýbrž i České republiky, a je třeba ho řešit. Projekt se snaží na tento fakt poukázat nenásilně prostřednictvím kreativních výstupů, pomocí designu, filmu a marketingu. Nechce jen edukovat, ale hlavně přimět lidi k přemýšlení nad hospodařením s vodou v kontextu každodenního života a k otevřené diskuzi na toto téma.

Druhým cílem projektu je podnítit spolupráci, jednak mezi jednotlivými ateliéry, ale také mezi fakultou a firmami, které mohou pomoci studentům realizovat jejich návrhy v rámci práce na tématu voda. Díky projektu se rozvíjí také spolupráce mezi Fakultou multimediálních komunikací a městem Zlínem, která se promítne například v připravované fotosoutěži „Město Zlína a voda“.

Jednotlivé ateliéry zpracovávají téma voda podle svého zaměření a každý ze studentů navíc může k práci přistoupit individuálně, podle toho, co je mu blízké a jaký pohled na celou problematiku má. Během projektu tak vzniknou například edukativní animované spoty, nápojové sety, konvičky na zalévání květin nebo zařízení, která budou pomáhat šetřit vodu. Vybrané prototypy budou vystaveny v rámci Zlín Design Week 2017 a také prezentovány na Decorex International 2017 v Londýně.

Na závěr celého projektu vznikne tištěná publikace, která bude reflektovat ty nejdůležitější a nejzajímavější výstupy, jež během roku vzniknou.

Voda pro všechny probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

12Ateliérů
450zapojených studentů
360Výstupů
70procent tebe