V pondělí 27. a úterý 28. března proběhl v Technologickém Inovačním Centru Zlín společný workshop pro studenty Grafické a multimediální laboratoře Vysoké školy ekonomické v Praze a studenty Ústavu marketingových komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jejich úkolem bylo během 24 hodin navrhnout crowdfundingovou kampaň, která by financovala vývoj aplikace Studánky. Tu navrhl v rámci práce na téma voda Milan Švehla, student ateliéru Digitálního designu. Hlavním cílem aplikace je informovat její uživatele o zdrojích pitné vody v přírodě a usnadnit jim tak jejich nalezení a užívání. Aplikace může být užitečná třeba pro sportovce a turisty, kteří díky ní nebudou muset do přírody nosit lahve s vodou. Místo toho vyhledají pomocí aplikace studánku na požadované trase a vodu u ní načerpají.

Studenti zapojení do workshopů navrhli komplexní kampaně – od hlavní myšlenky, přes výběr vhodného crowdfundingového portálu, systém odměn, až po komunikační kanály, které budou o kampani informovat. Každý z pěti týmů přistoupil k zadání osobitě a originálně, všechny však přednesly skvělé nápady a navrhly řešení podložená pečlivou analýzou.

Kampaň navrhovali kromě studentů Marketingových komunikací také studenti, kteří Vodu pro všechny doteď neznali, díky čemuž se objevilo spoustu nových pohledů na projekt a možností, jak celé téma uchopit. Nápady, které na workshopu vznikly, budou se souhlasem jejich tvůrců použity pro další rozvoj projektu.

Přidejte komentář

*Prosíme, vyplňte všechna pole.