Prostor

Ateliér, kde vyrůstají mistři na návrh interiérů, scénografii, výstavnictví a drobnou architekturu. V rámci projektu Voda pro všechny navrhují architektonické úpravy u řeky Dřevnice a Kudlovské přehrady, které by lidem umožnily žít v těsnějším sepětí s vodou a využívat její potenciál. Další studenti pracují na návrhu jímačů, které by pomáhaly zužitkovat dešťovou vodu.