Grafika

To jsou lidé, kteří vládnou kresbě i typografii a zkrotí obyčejnou tužku i grafický program. V rámci projektu Voda pro všechny navrhují studenti série plakátů, grafický design triček a tašek a to vše tak, aby návrhy jasně reflektovaly problematiku hospodaření s vodou.

Studenti 1. ročníku dále vytvořili návrhy grafické úpravy CITY modulů pro firmu KOMA Modular, opět na téma voda.


Ateliér Grafický design se do akce zapojil jako celek, tedy vzniklo až kolem 55-ti návrhů od celkem 47 studentů, kteří vytvořili v některých případech i více návrhů. Do akce se zapojili i studenti z Erasmu (Litva, Rusko Taiwan, Rakousko). Po výběru vznikla kolekce celkem kolem 40ti plakátů, které řeší různou problematiku spojenou s tématem VODA PRO VŠECHNY. Všechny tyto plakáty a doprovodné propagační prostředky(trička, tašky, tiskoviny kovové placky atd.) budou vystavovány dlouhodobě v budově FMK U4 Štefánikova ulice ve Zlíně od 21. 4.2017do odvolání výstavy. Nejlepší z nich v počtu 15 ti velkoplošných tisků budou vystaveny na Školní ulici ve Zlíně v rámci Zlin Design Weeku.