Film

Lidé, kteří vědí, jak dostat svět kolem nás na filmové plátno. Tentokrát na něj doslova promítnou problematiku hospodaření s vodou. V rámci projektu totiž natáčí televizní spot, který divákům ukáže, jak správně zacházet s vodou, tak aby jí stále bylo dost pro všechny.


Ateliér Audiovizuální tvorba realizoval reklamní spoty s tématem „Hospodařte s vodou rozumně! Jinak dojde. Není cesty zpět.“

The Studio of Audiovisual Arts have created commercials with the topic „Use the water wisely. Otherwise runs out. There is no way back.“

Dopad, režie Adam Šoltés / Impact, directed by Adam Šoltés

Společná sprcha, režie Radim Svoboda / Collective shower, directed by Radim Svoboda

Dvě kapky

Psycho, režie Janka Drotárová / Psycho, directed by Janka Drotárová